top of page
Search

אסונות קבע


תגידו לי אתם בבקשה: מה הקשר בין זה ⬇️ לבין הטבע?!? מה?!?!


זהב וכסף, עדיין לא מאוחר לקפוץ על העגלה:


ראש המוסד מתחיל לאיים אגרסיבית על איראן, שלוחותיה וגרורותיה. אתם יודעים מה זה אומר? שישנן תכניות מוכנות להתחיל במתקפה כוללת נגדן. מה הם מתכננים לנו? לא ייקח זמן רב לגלות:

זוכרים שדיברנו על כך שייתכן שבחירות 2024 לנשיאות ארה״ב כלל לא תתקיימנה, כשהתירוץ הרשמי לדחיית/ביטול הבחירות יהיה ״מלחמה חמה״ עם רוסיה ואולי גם עם סין? קבלו:תכנית התנתקות של ישראל מארה״ב? לפחות מבחינה פיננסית, ג׳יי פי מורגן סבורים שהתשובה לכך היא חיובית:


הידעתם שאין דבר כזה ״מוות מוחי״, ושזו בעצם המצאה מרושעת ומנוולת של הקאבאל לגניבת (סחר) איברי אדם בעודם חיים? הנה סרטון מעניין בנדון (לצפייה בסרטון הקליקו על ״VIEW IN TELEGRAM״):


פוש אחרון לפני החגים:


746 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page