top of page
Search

אנארכיה מאורגנת


נכון ש"מלחמה" טובה יכולה לעזור לשחקן 'ביידן' ושות' להימנע ממערכת בחירות אמצע כואבות במיוחד? ונכון גם שאותה ה"מלחמה" יכולה לזרז את ההחשכה והחשיפה הגדולה של הכובעים הלבנים? משמע, כולם מעוניינים ב"מלחמה" הזאת. מסקנה: היא לחלוטין בלתי-נמנעת, כצפוי וכמתוכנן:


עוד על 'אנארכיה מתוכננת'? הנה: ראש ממשלת בריטניה בקושי סגרה חודש וחצי בתפקיד, ואתמול התפטרה מתפקידה בעקבות הפעלת מכבש לחצים ע"י חברי מפלגתה. האם הליצן בוג'ו (בוריס ג'ונסון) עומד להתקמבק? ואם כן - איזו גרסה שלו נקבל הפעם 🤣חשבתם שהחשיפה הגדולה טרם החלה? חשבו מסלול מחדש. תכני ה'לאפטופ מהגיהנום' של האנטר ביידן זמינים כעת לכל דיכפין. כן, גם לכם!


באמת היה מעניין לשמוע את גדעון סער מתבטא באשר ל"חבריו" הפדופילים...אולי עוד נשמע על כך בעתיד הקרוב:


💙💜❤️ שרון & ירון 💙💜❤️

573 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page