top of page
Search

אמנות המלחמה


זו הייתה היממה של איראן-ישראל, יחסינו-לאן? 😆 אז כפי שהרגשתם בקישקעס שלכם, המצג של ״מלחמה אזורית מזרח-תיכונית״ כל כך קרוב אלינו, שאנחנו ממש יכולים לגעת בו! הנה כרונולוגיה מסודרת של ה״הסלמה״ המתוסרטת היטב אה-לה-כובעים-לבנים:


שמישהו יסביר לי רק דבר אחד: מדוע נתניהו מינה אותו ⬇️ לשר האטום? לא יפה! בתור שר הוא דווקא די שומר על ראש פתוח 😆🤣


מוגי הלב האלה ⬇️ עושים הכל כדי למנוע את חשיפתם, אבל הם נכשלים וימשיכו להיכשל ב-ע-נ-ק!


💩🚽🤮⬇️

לו אני יבשת אירופה (המיובשת), הייתי לוקח את מסריו של הנשיא פוטין ברצינות תהומית:


עונש מוות חד-משמעי, ללא היסוסים וחרטות וללא ״המתקת״ העונש! לכל הפדופילים-פסיכופאטים-שטניסטים-רצחניים:


שוב עמישראל ניצח! כוחה של התנגדות ציבורית תקיפה ובלתי-מתפשרת:482 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page