top of page
Search

אי אפשר לעצור את מה שמגיע, אז אל תנסו


תופי ה״מלחמה״ במזרח התיכון הגיעו לשיא הדציבלים האפשריים. מרגישים את המתח ההולך ונבנה? ההכנות הקדחתניות של כל השחקנים לקראת סצנת הסיום של הסרט הזה? ריכוך והכנת התודעה הציבורית? הנה כרונולוגיה של ״הסלמה״ כפי שבאה לידי ביטוי ביממה החולפת:גם בין אוקראינאציה ורוסיה הטורים עולים לגבהים חדשים...כולם מתכוננים לשיאו של הסרט בהפקתם ובבימויים של הכובעים הלבנים:
מישהו יכול להסביר לי מה קורה למוסד וליתר ארגוני הביון שלנו?!? הם נהיו מה-זה דרדלה לאחרונה. מישהם (קריצה קריצה) מביסים אותם על כל צעד ושעל...המוסד, כבר לא ארגון הביון העוצמתי, החזק והמתוחכם ביותר בעולם. נפילת הקאבאל, כבר אמרנו?

רוצים עוד הוכחות חד-משמעיות לשליטתם המוחלטת של הכובעים הלבנים בתשקורת המיינסטרים? קבלו ⬇️👇🏻


לכל מי שמעוניין/ת להרחיב את ההשכלה והדעת על ההיסטוריה האמיתית שלנו, שהקאבאל כל כך התאמץ למחוק לפחות ב-200 השנים האחרונות, קבלו את טרטריה:1,083 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page