top of page
Search

אינעל העולם


בואו נפתח בשיר להרמת התדר:


זונות בדאבוס. לא צוחק! אמיתי!! צפו:

והנה עוד מספר אייטמים מכנס הקאבאל בדאבוס. שימו לב לסימנים שמוכיחים שהם פשטו את הרגל והם כעת מקבצים נדבות (קריאה ל"משקיעים פרטיים" לתמוך ב"אוקראינה", לא פחות!) כמו אחרון ההומלסים ברחוב הכי מלוכלך במנהטן:

גם אילון מאסק לא חוסך שבטו מאנשי הקאבאל של דאבוס:


איזו הצהרה חשובה ימסור היום הנשיא פוטין? ועוד ביום לציון 80 שנה לשבירת המצור על לנינגרד? אנחנו ננמיך ציפיות, אך נישאר ערניים כתמיד:


חדשות השקורונה: טייסים כבר לא צריכים יותר לב חזק ובריא. הנה, קראו בעצמכם --

בעוד האמת, כל האמת, ורק האמת לגבי השקורונה נחשפת במרץ רב, בנחישות ובהתמדה:


קראתם מה אמר הנשיא טראמפ? באופן הכי מפורש, ברור וחד-משמעי שיש: השחקן "ביידן" הלבין כספים באמצעות בנו, ששילם לו "שכ"ד" בסך 50 אלף דולר לחודש (על בית ששוויו לא עולה על 2 מיליוני דולרים). המעניין? מאתר האינטרנט של "קמפיין ביידן" הוסרו כל הצהרות המס שלו, בדיוק מהשנים בהן בנו "שילם" לו "שכ"ד"...איזה צירוף מקרים, אה?! אולי כי השחקן "ביידן" פשוט לא הצהיר על הכנסתו זו?!
העפיפיור מדבר מלוכלך, כמו נהג משאית שיכור, בפני פרחי כמורה. לא המצאתי, בחיי! ⬇️


ולסיום, למרבה הצער - אך ללא תדהמה, אותרו עוד מעל ל-170 קברי ילדים אינדיאנים בשטח עליו פעלה בעבר פנימייה קאתולית באונטריו, קנדה:


661 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page