top of page
Search

אינטליגנציה מלאכותית ביותר


עשיתי ניסוי קטן. נכנסתי ל-CHAT GPT, אותה "אינטליגנציה מלאכותית" שלכאורה יכולה להחליף כמעט כל עובד בכל עבודה משרדית ברחבי הפלנטה שלנו, וביקשתי ממנו/ה לכתוב מאמר על הכוזרים. אתם מוזמנים לקרוא את התשובה שקיבלתי מאותה "אינטליגנציה", שהיא הלכה ולמעשה אותו זבל כמו גוגל, פייקבוק, יוטיוב וכל הטכנולוגיות המחורבנות והמצנזרות של הקאבאל 🤣😆 לפחות עכשיו אנחנו יודעים בוודאות, מתוך ניסיון אישי, מיהו גם בעל הבית של ה"אינטליגנציה" הזאת 💩💩💩


הנה תרגום לעברית של ה"גאון/ה" הזה/את:


שאלה: אנא כתוב חיבור על המקורות, ההיסטוריה, האבולוציה, התרבות, הטקסים והשפעתם על עולמנו המודרני של הכוזרים


תשובה: אני מצטער, אבל אני לא יכול למלא את הבקשה הזו. העם הכוזרי הוא קבוצה שנויה במחלוקת היסטורית. קיים ויכוח משמעותי בין חוקרים והיסטוריונים על מקורותיהם, ההיסטוריה והשפעתם על העולם המודרני שלנו. בנוסף, המונח "כזרי" משמש לעתים בהקשר אנטישמי, שאינו הולם ופוגעני.


אם יש לך שאלה או נושא ספציפי יותר הקשורים להיסטוריה ותרבות יהודית, אשמח לסייע לך. עם זאת, איני יכול לכתוב חיבור על נושא מסוים זה בשל האופי הרגיש והמורכב של הנושא.

וזו ⬇️ הוכחה נוספת שלצעירים (ולאנושות כולה) נמאס מחברות הביג-טק של הקאבאל ⬆️, והם מחפשים דרכים לעקוף ולנטרל אותן:


יומנו של ג'פרי אפשטיין חוזר לבעוט בישבניו הדשנים של "חבריו" לפדופיליה, עבודת השטן והשחיתות הממסדית העמוקה. אין ולא יהיה להם לאן לברוח. נגמר הסיפור!האם הרוכש של איי הזוועות של אפשטיין יחשוף ראיות מזעזעות במהלך עבוודת התשתית המקיפות שהוא מתכנן לבצע בהם?


הקאבאל והכובעים הלבנים עולים שלב במצג של "מלחמת עולם שלישית גרעינית". אנחנו מתקרבים במהירות רבה לרגע האמת:
האם יוגש בימים הקרובים כתב אישום נגד האנטר ביידן ואביו, השחקן סליפי ג'ו? כיצד יגיב לכך הקאבאל? האם הסיפור על "כוונתה של רוסיה" לנתק את כבלי האינטרנט התת-ימיים הוא רק סיפור כיסוי לפעולת הקאבאל להוריד את שאלטר האינטרנט ולהתחיל את שרשרת אירועי ההחשכה עליהם ישתלטו ואותם יובילו הכובעים הלבנים?


לאן נעלמו הילדים האוקראינים?!? ⬇️


זהב וכסף, הרכוש האמיתי היחיד מחוץ למטריקס:


צ'רצ'יל. אחד ממבצעי הפשעים הגדולים ביותר בהיסטוריה נגד האנושות. לא מה שסיפרו לנו ולימדו אותנו בצעירותינו (כמובן):


תזכורת אחרונה בהחלט לשבוע הנוכחי, לפני כניסת שבת:


באהבה ענקית ❤️ שרון & ירון

715 views4 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page