top of page
Search

אזעקת אמת אזעקת אמת, זהו לא תרגיל, אני חוזר: זהו לא תרגיל


אז האזעקות באילת ובירושלים נגרמו בעקבות "מתקפת האקרים"...מממממ...אם הם השתלטו על האזעקות, ונראה שהם הולכים מהקל אל הכבד, על מה עוד הם מסוגלים להשתלט?

אם כך, הידיעה הבאה קשורה לקודמת:

ואז הגיעה הכותרת הבאה, שמקשרת בין איראן לצפון קוריאה (ומרמזת שלאיראן כבר יש יכולת "גרעינית" בפועל, שאותה היא מפתחת הלכה ולמעשה על אדמת צפון קוריאה):


האם העפיפיור (שמת מזמן) עומד "להתפטר" מתפקידו באופן רשמי? התרחשויות מוזרות ביותר ולא שגרתיות בוואתיקן אינן מותירות הרבה מקום לדמיון:


המקרון מתחיל לשלם את מלוא המחיר הקארמתי: הנמסיס שלו, מארין לה פן, הצליחה להכניס לפרלמנט הצרפתי כ-90 מחברי מפלגתה, פי 10 ממספר חברי הפרלמנט שהיו לה עד כה! המשמעות: לה פן הופכת לאופוזיציה משמעותית ונשכנית, כאשר ישבנו המעודן של הקקרון נמצא במרכז הכוונת שלה. למעשה הוא כבר איבד את הרוב שהיה לו בפרלמנט, וצרפת עומדת להיכנס לסחרור פוליטי כמותו לא חוותה מזה עשרות שנים (עושה לכם דז'ה-וו לאיזו מדינה נידחת במזרח התיכון?):

והנה הקשר בין זה ⬆️ לבין זה ⬇️לא רק בפוליטיקה: גם הכאוס בתחבורה הציבורית העולמית נמשך ביתר-שאת לקראת ההחשכה המתקרבת:והנה ידיעה כלכלית מעניינת מבריטניה: הממשלה שם החליטה לבטל את "מבחן ההכנסה" למבקשי המשכנתאות. ה"מבחן" הזה היה המדד שבדק מאז 2014 האם מבקש המשכנתא יכול לעמוד בתשלומים שלה. מי שנכשל "במבחן" הזה - סורב קבלת משכנתא. כעת מדד הזה מתבטל, ותהיינה לו שתי השלכות עיקריות: (1) קריסת הבנקים (שייתנו משכנתא לכל דורש --> רבים ממבקשי המשכנתאות לא יעמדו בתשלומים --> הבנקים יקרסו); ו-(2) בועת הנדל"ן שם תתפוצץ בקול גדול (בדיוק כמו שצריך לקרות!):


911 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page