top of page
Search

או"ם, שמום, כלום


זוכרים שכל העולם נכנס לפאניקה ולחרדה עמוקה מכך שבמושבו ה-75 של ארגון הבריאות העולמי תצבענה 194 מדינות בעד אמנה בינלאומית שתיקח מהן את עצמאותן ותעביר את סמכויותיהן לאותו ארגון שטני? וזוכרים שדיברנו על כך שהעולם חצוי, אין קונצנזוס וגם כך אפילו בעת שגרה האו"ם אינו מסוגל לקבל הכרעות אמיתיות כלשהן? אז הנה, בבקשה:

בתמציתיות: מחצית ממדינות העולם אמרו "לא" מהדהד וחד-משמעי ל"אמנה" של ארגון החולי העולמי. אין אמנה כזאת, הדיונים התפוצצו, נקודה.אולי אני קשה-תפיסה, אולי סתם אהבל, אבל שמישהו יסביר לי: כיצד ממש בעת בדיקת "תקלת" הפעלת אזעקות השווא בתל אביב, שוב התרחשה לה "תקלה" זהה?! אז בואו נסכם: לא "תקלה" ולא נעליים.מסע בין כוכבים? כבר לא עוד מד"ב. עכשיו מוצעים למכירה כרטיסים ל"מסע בחלל" בן 6 שעות, ועוד בכלי טיס דמוי כדור פורח! מי שמצליח לעלות על הדבר הזה, נא לדווח לנו האם פלנטת ארץ שטוחה/עגולה/אליפטית?מישהו מופתע מכך שמערכות החוק והמשפט האמריקאיות מושחתות? אנחנו ודאי שלא:

מוזמנים לפצוח בשירת ההמנון 'הוא זכאי!'

915 views4 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page