top of page
Search

אוייב האומה


הנשיא טראמפ הכריז רשמית על השחקן "ביידן" כעל אוייב האומה, וכולנו יודעים עד כמה הוא צודק:

לנשיא טראמפ ישנן שפע סיבות טובות לטעון זאת. הנה סרטון משעשע שמדגים זאת היטב:

התשקורת כבר מפמפמת לציבור שהנשיא טראמפ יחשוף את תכני המסמכים ה"מסווגים" שהיו ברשותו, אם יועמד למשפט. מוכנים לתחילת החשיפה הגדולה?


האם גם לנשיא פוטין נשבר מהשחקן "ביידן", ומה יהיו צעדיו הבאים? מה שבטוח, פיו ולבו של הנשיא פוטין שווים:


ליברמן מבקש מהיועמ"שית לכסת"ח אותו. האם באמת הזמין התנקשות בניצב במשטרה? אם כן, כמה התנקשויות הזמין בעבר, מתי וממי בדיוק? וואיי, וואיי...אין רגע דל:


אורי גלר לא מצליח להבחין בין "חוצן" (יצור חי), לבין "עב"מ" (עצם, כלי טיס). מי מתנדב לעזור לו? 😆🤣


מי מוכן להסביר לי כיצד כותרת כה חשובה כזאת ⬇️ עוברת מתחת לרדאר של התשקורת הישראלית? מה, לא מדובר בפגיעה פוטנציאלית בבטחון האזרחים (ואולו גם בבטחון המדינה)?


"חששות" כמו חול, ואין מה לאכול 😆😆😆 התפלצת ⬇️ ראויה לתואר רשמי של "המוות הארוך והמייסר ביותר (עבורינו) בהיסטוריה האנושית" 🤣🤣 אפילו הילד בתמונה כבר על הקצה:


הרמטכ"ל החדש-דנדש הוא "קרוב משפחה של הרב קוק". תחקרו! ניתן להתחיל כאן. האם יילך בדרכי קרוב משפחתו? או שמא יבצע תיקון אמיתי? בקרוב כולנו נדע:


752 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page