top of page
Search

אודרוב, אודרוב תל אביבהשאלה היא לא אם, אלא מתי


הפלשתינים לא מחמיצים הזדמנות לאיים על ישראל ב"מלחמה". מדוע? כי זהו התסריט! הכל שאלה של טיימינג: מה יהיה הגפרור שיצית את חבית חומר הנפץ הזאת?