top of page

לתשומת לבכם
מעתה המנוי אינו מתחדש אוטומטית. עליכם להירשם מחדש עם תום תקופת המנוי שרכשתם (חודשי או שנתי)

המטרה היא מניעת כפל מנויים (היו לנו לא מעט מקרים כאלה לאחרונה), ולאפשר לכל אחת ואחד מכם לממש את חופש הבחירה שבורא עולם העניק לכולנו