top of page

אילנה לב,מטפלת המרפאה באמצעות אנרגיות ותדרים בכלים מתקדמים ומהפכניים של העידן החדש!                                                                                         

מטפלת בכל עניין רפואי כשלרפואה הקונבציונאלית אין מענה.                                                                                                                                     

הריפוי נשלח בכמעין "קרן לייזר" באמצעות טלפתיה והתכווננות למטופל.                                                                                                                     

תהליך ההחלמה מתחיל עם קבלת האנרגיה/ "קרן אנרגטית", אז מתחילה עצירת המחלה ונסיגתה עד להיעלמותה.

:לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל

ornitdekel100@gmail.com

ilana lev.jpeg
bottom of page